Учебни материали

Подходящо за втора група

Околен свят

Домашни животни

Сезони

Ден и нощ

Математика

Да броим до 5

Да научим цветовете

Ориентиране в пространството

Високо - ниско

Български език

Музика

Конструиране и технологии

Изобразително изкуство

Физическа култура и спорт

Подходящо за трета група

Околен свят

Зеленчуци

Плодове

Насекоми

Диви животни

Математика

Правоъгълни форми

Прибавяне и отнемане до 9

Български език

Музика

Конструиране и технологии

Изобразително изкуство

Физическа култура и спорт

Подходящо за четвърта група