През лятото на 2020 г. започна строеж на нова сграда на детската градина, която беше пусната в експлоатация в началото на 2022 г.

Новата сграда на 197 ДГ „Китна градина“ е с капацитет за 1 яслена и 5 градински групи.

По сградата са приложени мерки за енергийна ефективност, на покрива са изградени слънчеви колектори за топла вода, а специално съоръжение ще пречиства отпадните води, които ще се използват за поливане на растителността в детското заведение.

Дворното пространство е облагородено, в зона за почивка, игри и спортни дейности за децата, като са изградени 1 обща спортна площадка и 6 нови детски площадки – по една за всяка група.

Екстериор

Интериор