За връзка с нас:

Стационарен телефон: 8 255 009

Мобилен телефон: 0884 801687

Електронна поща: kitnagradina@197dg.com