За връзка с нас:

Адрес:

гр. София

р-н "Люлин"

кв. Филиповци

ул. "Поручик Хранов" № 5

Стационарен телефон: 8 255 009

Мобилен телефон:  0884 801687 

Електронна поща: kitnagradina@197dg.com