История

Строителството на ДГ "Китна градина" започва през месец Октомври 1976 година от Управление №1 на СОФСТРОЙ - трета група с ръководител М. Станков и технически ръководител Красимира Чернева.

Своя труд в строителството на детското заведение даряват учителите от 7. РНС "9-ти Септември", войници от софийските поделения и най-вече обществеността на кв. Филиповци.

Строежът завършва през м. Декември 1978 г. Той става общинска публична собственост на основание чл.2 ал.2 от ЗОС и АДС №396.12.1978 г. 

Детската градина разполага с два едноетажни корпуса, които са разположени стаите на групи.

Детска градина "Китна градина" започва работа с деца на 05.02.1979 г. 

През 2020 г. започва строеж на нова сграда, който е завършен през 2021 г. Новопостроената детска градина започва работа с деца през м. януари 2022 г.

Емблема и лого

Логото на ДГ № 197 "Китна градина" е сентецията на Максим Горки:

"Децата са цветята на земята".


Глухарчето, наричано още "цветето на детето", е част от емблемата на ДГ № 197 "Китна градина". 

Това малко и непретенциозно цвете е орисано от феята на цветята да расте навсякъде. Когато дете духне меките му ефирни семена, то вярва, че желанията ще му ще бъдат посяти и ще се сбъднат. 


Екипът на ДГ №197 "Китна градина" вярва, че отглежда бъдещето на нашата родина. Затова се стреми да напълни с любов и добродетели всяко малко, ефирно семенце.


Знаме

Знамето на ДГ №197 е бяло със златни ресни. В средата на платното е разположена емблемата на детската градината. От ляво и дясно на нея има деца (момиче и момче) с крила, които държат в ръцете си стръкче цвете. Под нея има разноцветни вълни с цветя.