Директор

Г-жа Антоанета Миланова

Портфолио

Педагогически персонал

г-жа Анелия Ангелова 

 Александрова

Портфолио

г-жа Борислава Грирогова

 Джерекарова

Портфолио

г-жа Виолета Николова 

Караденчева

Портфолио

г-жа Евалина Юриева

Цветанова

Портфолио

г-жа  Катя Младенова Димитрова

Портфолио

г-жа Маргарита Андреева

 Николова-Паунова

Портфолио

г-жа Марина Павлова

Дешева

Портфолио

г-жа Райна Йорданова Кръстанова

Портфолио

г-жа Татяна Христова Йовчева

Портфолио

 г-жа Цветелина Юлианова

Кабадийска

Портфолио

г-жа Юлиана Борисова

Стоянова

Портфолио

Медицински персонал

Веселка Александрова Станоева

медицински специалист

Бойка Георгиева Вучкова

медицинска сестра

Славка Костадинова Петрова

медицинска сестра

Помощник-възпитатели

Милена Валентинова Банкова

Милка Иванова Божилова

.......

Ани Тодорова Стоилова

......

Ирина Димитрова Димитрова

Цветанка Йорданова Георгиева

Павлинка Методиева Генкова

Мариет Йорданова Тунджер 

пом. на учителя

Административен персонал

Виолета Николова Караденчева

техн. изпълнител 

Анна Маринова Лозанова

касиер-домакин

Калинка Геройкова Йочева

счетоводител

Кухненски персонал

Иглика Кирчова Миланова

готвач

Елена Илиева Хаджиева

работник - кухня

Поддръжка/ Огняр

Милети Павлов Георгиев

огняр/ общ работник