Директор

Г-жа Антоанета Миланова

Портфолио

Педагогически персонал

г-жа Борислава Грирогова

 Джерекарова

Портфолио

 г-жа Цветелина Юлианова

Кабадийска

Портфолио

г-жа Райна Йорданова Кръстанова

Портфолио

г-жа Мариана Стефанова Николова

Портфолио

г-жа Евалина Юриева

Цветанова

Портфолио

г-жа Анелия Ангелова 

 Александрова

Портфолио

г-жа Маргарита Андреева

 Николова-Паунова

Портфолио

г-жа Марина Павлова

Дешева

Портфолио

г-жа  Виолета Пашова


Портфолио

г-жа Юлиана Борисова

Стоянова

Портфолио

Медицински персонал

Веселка Александрова Станоева

медицински специалист

Бойка Георгиева Вучкова

медицинска сестра

Славка Костадинова Петрова

медицинска сестра

Помощник-възпитатели

Милена Валентинова Банкова

Милка Иванова Божилова

Мая Спасова Станоева

Ани Тодорова Стоилова

Ирена Василева Василева

Елена Георгиева Николова

Цветанка Йорданова Георгиева

Павлинка Методиева Генкова

Административен персонал

Виолета Николова Караденчева

техн. изпълнител с функции на зам. директор

Анна Маринова Лозанова

касиер-домакин

Калинка Геройкова Йочева

счетоводител

Кухненски персонал

Иглика Кирчова Миланова

готвач

Елена Илиева Хаджиева

работник - кухня

Поддръжка/ Огняр

Милети Павлов Георгиев

огняр/ общ работник