Медицински сестри

Бойка Валентинова Вучкова

Славка Костадинова Петрова

Помощник възпитатели

Милена Валентинова Банкова

Милка Иванова Божилова