Учители

г-жа Татяна Христова Йовчева

г-жа Цветелина Юлианова Кабадийска

Помощник-възпитател

..........

Портфолио с моменти от работата в група „Теменужка". Щракнете върху папката, за да разгледате.