Учители

г-жа Мариана Стефанова Василева

г-жа Цветелина Юлианова Кабадийска

Помощник-възпитател

Ирена Василева Василева

Портфолио с моменти от работата в група „Теменужка". Щракнете върху папката, за да разгледате.