Учители

г-жа Марина Павлова Дешева 

г-жа Анелия Ангелова Александрова

Помощник възпитател

Ани Тодорова Стоилова

Портфолио с моменти от работата в група "Звездичка". Щракнете върху папката, за да разгледате.