Медицински сестри:  Бойка Георгиева Вучкова, Славка Костадинова Петрова

Помощен персонал: Милена Валентинова Банкова, Милка Иванова Божилова

Учители:  Марина Павлова Дешева, Анелия Ангелова Александрова

Помощник възпитател: Ани Тодорова Стоилова

Група  „Калинка"

Учители:  Борислава Григорова Джерекарова, Маргарита Андреева Николова - Паунова

Помощник възпитател: Зоя Методиева Александрова

Група Горски рай"

Учители:  Райна Йорданова Кръстанова,  Евалина Юриева Цветанова

Помощник възпитател: Цветанка Йорданова Георгиева

Учители: Мариана Стефанова Василева

Помощник възпитател: Ирена Василева Василева

Учители:  Юлияна Борисова Стоянова

Помощник възпитател:  Елена Георгиева Николова