Педагог: Виолета Николова Караденчева

Медицински сестри:  Бойка Георгиева Вучкова, Славка Костадинова Петрова

Помощен персонал: Милена Валентинова Банкова, Милка Иванова Божилова

Учители:  Марина Павлова Дешева, Анелия Ангелова Александрова

Помощник възпитател: Ани Тодорова Стоилова

Група  „Калинка"

Учители:  Борислава Григорова Джерекарова, Маргарита Андреева Николова - Паунова

Помощник възпитател: Зоя Методиева Александрова

Група Горски рай"

Учители:  Райна Йорданова Кръстанова,  Евалина Юриева Цветанова

Помощник възпитател: Цветанка Йорданова Георгиева

Учители: Татяна Христова Йовчева, Цветелина Юлианова Кабадийска

Помощник възпитател: Елена Георгиева Георгиева

Учители:  Юлияна Борисова Стоянова, Катя Младенова Димитрова

Помощник възпитател:  Мариет Йорданова Тунджер