Учители

 г-жа Кристина Юсеф Якуб

г-жа Славка Христова Крашевска


Помощник-възпитател

Елена Георгиева Николова

Портфолио с моменти от работата в група "Лебедите". Щракнете върху папката, за да разгледате.